Vår plan


VISION
Föräldrakooperativet Lyckan är en förskola som tar till vara på varje barns olikheter och behov. Vi arbetar för att alla barn och deras föräldrar ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till oss varje morgon.

De barn som lämnar oss ska ha fått känna glädjen i att göra framsteg i en miljö där de lärt sig att visa hänsyn till andra och vara en tillgång i barngruppen.

VERKSAMHETSIDÉ
Föräldrakooperativet Lyckan ska vara en plats där föräldrar och barn känner att de kan vara med och påverka verksamheten så den tillgodoser alla familjers olika behov.


 

Alla hjärtansdag uppmärksammas
Alla hjärtansdag uppmärksammas
Utvecklande temaämnen
Utvecklande temaämnen
Bokstäver och ordkunskap är ett intresse vi utvecklar
Bokstäver och ordkunskap är ett intresse vi utvecklar