Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra och förändra verksamheten.
Om du/ni upplever att det är något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbilding, framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan/fritids. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänder du dig direkt till förskolans rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande känner dig missnöjd gör du ett skriftligt klagomål till rektorn på den avsedda klagomålsblanketten. 
Den ifyllda blanketten skickas till rektorn via epost: lyckan.nashult@hotmail.se eller lämnas direkt till rektorn. Klagomål kan inte vara anonyma.

Rektorn ska inom 10 dagar ge svar på ditt klagomål. Ibland kan klagomålet vara av den sorten att det krävs längre tid att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig/er orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras på förskolan/fritidshem.