Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan skall upprättas varje år och innehålla arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, tillsammans med rutiner för det åtgärdande arbetet.