VÅRT ARbetssätt

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar på Lyckan, vår filosofi och hur vi sätter den i praktisk kontext.

Som förälder kan du dessutom följa barnens dagar på Lyckan via vår slutna Facebook-grupp.

- Lokal arbetsplan
- Schemamall
- Våra teman
- Likabehandlingsplan